Firma FABU s.r.o.

VÁM POMÁHA VYTVÁRAŤ POHODU NA TERASE :-)

Fakturačné údaje

Adresa:
FABU s.r.o.
Družstevná 2500/12
SK-92101 Piešťany

IČO: 50 798 561
IČ DPH: SK 212 051 6519

Bankový účet EUR:
VÚB a.s. (SUBASKBX)
SK68 0200 0000 0038 2394 4751

Bankový účet CZK:
Reiffeisenbank a.s. (RZBCCZPP)
891 269 002 / 5500

Zápis v OR:
Okresný súd Trnava, Odd. Sro, Vložka č. 40058/T