Formulár pre odstoupenie od zmluvy

 logo

 

  FABU s.r.o.

  Družstevná 2500/12, 92101 Piešťany - SK

  IČO:  50 798 561

  IČ DPH:  SK 212 051 6519

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

  1. Formulár vytlačte a priložte ho ako sprievodný list ku vrátenému tovaru.
            (Bez sprievodného listu nebude možné  tovar identifikovať.)
  2. Tovar starostlivo zabaľte, zabezpečte proti poškodeniu (nezabudnite priložiť formulár).
  3. Zásielku nám odošlite alebo doručte na adresu:

PohodaNaTerase.sk – Internetový obchod

FABU s.r.o. – Družstevná 12 – 92101 Piešťany – Slovensko

Spotrebiteľ

Meno a priezvisko:   ____________________________________________________________________________

Ulica a číslo domu:   ____________________________________________________________________________

PSČ / Mesto:   __________________________________________________________________________________

E-mail:   ________________________________________________________________________________________

Telefonický kontakt:   __________________________________________________________________________

Dátum nákupu:   ________________________        Číslo objednávky:   _________________________


Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy o nákupe uvedeného tovaru:

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________


Dôvod vrátenia (nepovinné):   _
______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________


Kúpna cena má byť vrátená bezhotovostne na uvedený účet:

Číslo účtu v tvare IBAN :   ______________________________________________________________________________

 


Dátum:   ________________________                                   Podpis: