Impressum

Táto webstránka www.pohodanaterase.sk je prevádzkovaná firmou FABU s.r.o.


Firma:


FABU s.r.o.
Družstevná 2500/12
92101 Piešťany


IČO: 
50798561


IČ DPH:
SK2120516519


Bankový Účet:
VUB bank

SK68 0200 0000 0038 2394 4751


Obchodný Register:

Okresný súd Trnava, Odd. Sro, Vložka č. 40058/T


Obchodný manažér:
Martin Fabula


Telefón:

+421 908 798 783


E-mail:
info@pohodanaterase.skWeb:

www.pohodanaterase.sk


Copyright:
Texty, obrázky a ďalšie informácie zverejnené na týchto webových stránkach podliehajú autorským právam spoločnosti FABU s.r.o., pokiaľ nie je uvedené inak. Akékoľvek ukladanie, kopírovanie, reprodukcia alebo prenos obsahu, a to aj vo výňatkoch, je povolený iba s písomným súhlasom spoločnosti FABU s.r.o.