Formulár pre výmenu tovaru

 logo

 

                            

 

  FABU s.r.o.

  Družstevná 2500/12, 92101 Piešťany - SK

  IČO:  50 798 561

  IČ DPH:  SK 212 051 6519

 

Formulár na výmenu tovaru

  1. Formulár vytlačte a priložte ho ako sprievodný list k tovaru, ktorý chcete vrátiť.
            (Bez sprievodného listu nebude možné  tovar identifikovať.)
  2. Tovar starostlivo zabaľte, zabezpečte proti poškodeniu (nezabudnite priložiť formulár).
  3. Zásielku nám odošlite alebo doručte na adresu:

PohodaNaTerase.sk – Internetový obchod

FABU s.r.o. – Družstevná 12 – 92101 Piešťany – Slovensko

Spotrebiteľ

Meno a priezvisko:   ____________________________________________________________________________

Ulica a číslo domu:   ____________________________________________________________________________

PSČ / Mesto:   _________________________________________________________________________________

E-mail:   ______________________________________________________________________________________

Telefonický kontakt:   ____________________________________________________________________________

Dátum nákupu:   ________________________        Číslo objednávky:   _________________________


Uveďte názov nového tovaru a počet kusov:
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

 

Hodnota tovaru  bude vzájomne započítaná. Ak po zápočte vznikne nedoplatok, môžete ho zaplatiť na dobierku,
pri doručení novej zásielky. Ak vznikne preplatok, uveďte číslo účtu

v tvare IBAN:  _________________________________________________________________________________

Tovar, prosím, zašlite nepoužívaný, nepoškodený, kompletný, v pôvodnom obale.
Tovar neposielajte na dobierku. Takto zaslaný tovar nemôžeme prevziať.


Dátum:   ________________________                                   Podpis:   ________________________