Impressum

Táto webstránka je prevádzkovaná firmou FABU s.r.o.

Fakturačná adresa:
FABU s.r.o.
Družstevná 2500/12
92101 Piešťany    
Adresa prevádzky:
Pohoda Na Terase
Vrbovská cesta 123
92101 Piešťany

 

IČO: 50 798 561
IČ DPH: SK 212 051 6519

Bankový účet:
SK68 0200 0000 0038 2394 4751

Zápis v OR:
Okresný súd Trnava, Odd. Sro, Vložka č. 40058/T

Vedúci predaja:
Martin Fabula

Telefón:
+421 908 798 783

E-mail:
info@pohodanaterase.sk

Copyright:
Texty, obrázky a ďalšie informácie zverejnené na týchto webových stránkach podliehajú autorským právam spoločnosti FABU s.r.o., pokiaľ nie je uvedené inak. Akékoľvek ukladanie, kopírovanie, reprodukcia alebo prenos obsahu, a to aj vo výňatkoch, je povolený iba s písomným  súhlasom spoločnosti FABU s.r.o.